Porady

Biuro Profilaktyki Odleżyn

Opieka nad chorym długotrwale unieruchomionym jest nam szczególnie bliska. Zajmujemy się profilaktyką odleżyn od 1992 roku. Współpracujemy w Polsce z wieloma organizacjami i szpitalami. Od 1997 roku bierzemy czynny udział w pracach Europejskiej Grupy doradczej ds. Odleżyn z siedzibą w Oxfordzie.

Dlatego też utworzyliśmy Biuro Profilaktyki Odleżyn, którego celem jest propagowanie nowoczesnej wiedzy dotyczącej szeroko pojętej tematyki odleżyn. Udostępniamy wiele materiałów informacyjnych, publikujemy własny Biuletyn dotyczący odleżyn, organizujemy szkolenia dla personelu medycznego, dostarczamy dokumentację postępowania z chorymi zagrożonymi odleżynami i posiadającymi odleżyny.

Aby otrzymywać bezpłatnie nasz Biuletyn a także inne informacje dotyczące problematyki odleżyn, prosimy o rejestrację.

Dokumentacja przeciwodleżynowa

Pierwszym krokiem w podejściu multidyscyplinarnym jest uwolnienie się od błędnego przekonania, że odleżyny są wyłącznie problemem pielęgniarek. Podejście multidyscyplinarne to zaangażowanie członków wszystkich warstw personelu szpitala w problem odleżyn. Tak więc, powinny to być nie tylko pielęgniarki, ale również lekarze, dietetycy, farmaceuci, terapeuci i psychoterapeuci.

Zarząd szpitala powinien sobie również uświadomić fakt, iż odleżyny to nie tylko cierpienie chorego, ale też poważny uszczerbek finansowy dla budżetu szpitala związany z dodatkowymi kosztami leczenia odleżyn, a nawet kosztami procesów sądowych, które już zaczynają mieć miejsce w naszej służbie zdrowia.

By skutecznie działać na rzecz profilaktyki i leczenia odleżyn w służbie zdrowia, niezbędne jest podejście multidyscyplinarne, stworzenie lub adaptacja na własne potrzeby już istniejących standardów opieki na chorymi zagrożonymi odleżynami i mającymi odleżyny, a także prowadzenie odpowiedniej dokumentacji działań.

Prezentowana dokumentacja jest zalecana przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych do stosowania w trakcie standardowego postępowania przeciwodleżynowego w służbie zdrowia.

Dokumentacja składa się z następujących kart:

  • Karta obserwacji chorego zagrożonego powstawaniem odleżyn i podjętych wczesnych działań terapeutycznych;
  • Karta Obserwacji i Leczenia Chorego z Odleżynami;
  • Rejestr pacjentów.

Sprawdź jakie oferujemy materace przeciwodleżynowe

Real Olsztyn

Zajmujemy się profilaktyką odleżyn od 1992 roku. Współpracujemy w Polsce z wieloma organizacjami i szpitalami. Od 1997 roku bierzemy czynny udział w pracach Europejskiej Grupy Doradczej ds. Odleżyn z siedzibą w Oxfordzie.

KONTAKT Z NAMI

ul. Żołnierska 16 pok. 805
10-561 Olsztyn

Telefon: 89 533 10 13
Email: real@real.olsztyn.pl