Porady

Opis odleżyn

Prawidłowy opis odleżyn jest niezbędny do porozumiewania się personelu opiekującego się chorym oraz do celów badań naukowych. Z reguły odleżynie przypisuje się odpowiedni stopień w zależności od zaczerwienienia otaczającej skóry oraz głębokości ubytku. Najpopularniejsza jest 4-stopniowa skala Shea. Dodatkowo uwzględnia ona tzw. odleżynę zamkniętą, czyi dużą jamę w tkance podskórnej dostępną przez małą przetokę.

odleżyny
odleżyny
odleżyny
odleżyny

Real Olsztyn

Zajmujemy się profilaktyką odleżyn od 1992 roku. Współpracujemy w Polsce z wieloma organizacjami i szpitalami. Od 1997 roku bierzemy czynny udział w pracach Europejskiej Grupy Doradczej ds. Odleżyn z siedzibą w Oxfordzie.

KONTAKT Z NAMI

ul. Żołnierska 16 pok. 805
10-561 Olsztyn

Telefon: 89 533 10 13
Email: real@real.olsztyn.pl