Porady

Powikłania po odleżynach

Zakażenie odleżyny prowadzi do wytworzenia ropnia, co może być źródłem bakteriemii lub zapalenia kości i szpiku kostnego. Objawami zakażenia są: naciek zapalny w tkankach otaczających owrzodzenie, ropna wydzielina oraz gorączka. Przykry zapach z reguły towarzyszy zakażeniu beztlenowcami.62 Wynik posiewu materiału pobranego z powierzchni owrzodzenia nie zawsze jest zgodny z wynikiem posiewu materiału z głębszych warstw. Wynik badania popłuczyn z owrzodzenia wykazuje zgodność z biopsją w 97,6% w przypadku bakterii tlenowych i w 91,8% w przypadku beztlenowców. W trakcie gojenia wraz z wytwarzaniem ziarniny liczba bakterii się zmniejsza. Zwykle odleżyny ulegają zakażeniu przez bakterie tlenowe, takie jak Staphylococcus aureus, Streptococcus, Proteus i Pseudomonas, oraz beztlenowe w rodzaju Clostridium i Bacteroides. W przeszłości stosowanie antybiotyków w leczeniu odleżyn budziło kontrowersje. Obecnie się uważa, że antybiotyki powinno się stosować tylko w przypadku objawów zakażenia uogólnionego lub nacieku zapalnego (cellulitis) w tkankach otaczających odleżynę. Martwe tkanki o gnilnym zapachu należy usuwać, a powierzchnię rany oczyszczać, stosując opatrunki nasączone roztworem 0,9% NaCl. W leczeniu zakażonych odleżyn opornych na typowe leczenie miejscowe może być pomocny metronidazol stosowany ogólnie lub miejscowo.

Powikłaniem odleżyn mogą być ropnie tkanek miękkich oraz ropnie w obrębie miednicy. Ropień tkanek miękkich może zostać rozpoznany, gdy ulegnie samoistnemu otwarciu lub gdy wykona się aspiracje treści z podejrzanego miejsca. W ustaleniu rozpoznania takich ropni pomocna bywa tomografia komputerowa.

Zapalenie (osteomyelitis) kości położonej w dnie odleżyny utrudnia jej gojenie, powoduje nawracanie odleżyny, upośledza gojenie po zabiegach rekonstrukcyjnych oraz może stanowić źródło szerzenia się zakażenia. W diagnostyce zapalenia kości i szpiku kostnego stosuje się różne metody. Scyntygrafia często jednak daje wynik fałszywie dodatni w przypadku miejscowej pierwotnej choroby kości lub zakażenia tkanek miękkich. Wartość przeglądowych zdjęć RTG jest również ograniczona. Badaniem rozstrzygającym o rozpoznaniu jest nadal biopsja kości. Na obecność osteomyelitis wskazuje leukocytoza ponad 15 000/mm3 oraz OB. Ponad 120 mm po pierwszej godzinie. Ostatnio wykazano, że dokładność przeglądowych zdjęć RTG w rozpoznawaniu zapalenia kości i szpiku kostnego jest większa niż tomografii komputerowej.

Bakteriemia jest powikłaniem odleżyny, które stanowi zagrożenie życia; w jednym z doniesień śmiertelność przekraczała 50%. W przypadku wystąpienia bakteriemii konieczne jest chirurgiczne usunięcie tkanek martwiczych oraz stosowanie odpowiednich antybiotyków.

W przypadku gdy odleżyna utrzymuje się u chorego przez ponad 20 lat, może dojść do wystąpienia rzadkiego (<0,5%) powikłania w postaci złośliwego rozrostu w jej obrębie – jest to tzw. wrzód Marjolina. Objawia się ono bólem, obfitą wydzieliną, nieprzyjemnym zapachem, krwawieniem oraz brodawkowatym rozrostem tkanek. Rozpoznanie ustala się na podstawie badania histopatologicznego wycinka. Często występują przerzuty do węzłów chłonnych pachwinowych.

Real Olsztyn

Zajmujemy się profilaktyką odleżyn od 1992 roku. Współpracujemy w Polsce z wieloma organizacjami i szpitalami. Od 1997 roku bierzemy czynny udział w pracach Europejskiej Grupy Doradczej ds. Odleżyn z siedzibą w Oxfordzie.

KONTAKT Z NAMI

ul. Żołnierska 16 pok. 805
10-561 Olsztyn

Telefon: 89 533 10 13
Email: real@real.olsztyn.pl