Porady

Zabiegi rekonstrukcyjne

Davis jako pierwszy opisał zastosowanie płatów skórno – tłuszczowych w leczeniu odleżyn. Zasady leczenia operacyjnego przedstawili w oparciu o duży materiał Conway i Griffith w 1956 roku. Po wycięciu tkanki bliznowatej, sąsiadujących kaletek, a w razie potrzeby również kości, oraz wykonaniu dokładnej hemostazy, wypełniali oni głębokie ubytki dobrze ukrwiona tkanką w postaci płata mięśniowego. Ranę pokrywali przeszczepami skóry pośredniej grubości oraz płatami zrotowanymi. Używali dużych płatów skórno-tłuszczowych, aby powstałe później blizny znajdowały się poza miejscem ucisku.140 Obecnie zabiegiem z wyboru jest pokrycie ubytku płatem skórno-mięśniowym.

Ponieważ tkanka mięśniowa jest bardziej aktywna metabolicznie i wrażliwsza na ucisk niż skóra, jej wartość jako tkanki używanej do pokrycia odleżyn budzi kontrowersje. Płaty mięśniowe umieszcza się nad wyniosłościami kostnymi, które w normalnych warunkach nie są pokryte mięśniem; mięsień użyty do wytworzenia płata ulega zanikowi. Obecnie prowadzone są badania nad nowymi rodzajami płatów zrotowanych, przygotowanych z zachowaniem nie tylko unaczynienia, ale również unerwienia czuciowego, dzięki czemu być może uda się zmniejszyć częstość nawrotów owrzodzenia. Najprawdopodobniej płaty te będą musiały być wytwarzane wieloetapowo. Konieczne są dalsze badania w celu ustalenia skuteczności tej metody i wskazań do jej stosowania. Dotychczasowe doniesienia mają charakter kazuistyczny.

W jednej z ostatnich publikacji nawrót owrzodzenia po rekonstrukcji chirurgicznej wystąpił u 69% pacjentów i w 61% odleżyn już po upływie 9,3 miesiąca. Pokrycie płatem skórno-mięśniowym nie jest zatem metodą ostatecznego wyleczenia odleżyny. Pacjent po zabiegu rekonstrukcyjnym powinien zostać przeszkolony w zakresie sposobów zapobiegania nawrotom odleżyn, powinien również otrzymać niezbędny sprzęt i fachową opiekę. Agris i Spira opisali i zilustrowali techniki poszczególnych zabiegów rekonstrukcyjnych. W przypadku gdy zawiedzie zarówno leczenie zachowawcze, jak i operacyjne, może zaistnieć konieczność wykonania amputacji; dotyczy to zwłaszcza chorych z licznymi odleżynami i ciężkim zapaleniem kości. Obecnie amputacje wykonuje się w ostateczności.

Real Olsztyn

Zajmujemy się profilaktyką odleżyn od 1992 roku. Współpracujemy w Polsce z wieloma organizacjami i szpitalami. Od 1997 roku bierzemy czynny udział w pracach Europejskiej Grupy Doradczej ds. Odleżyn z siedzibą w Oxfordzie.

KONTAKT Z NAMI

ul. Żołnierska 16 pok. 805
10-561 Olsztyn

Telefon: 89 533 10 13
Email: real@real.olsztyn.pl