Materac przeciwodleżynowy AUTODEC®

AUTODEC®

AUTODEC® to materac przeciwodleżynowy oferujący połączenie trybu zmiennociśnieniowego z funkcją Easy Turn Technology czyli łagodnych przechyłów bocznych i ciągłej rotacji bocznej pacjenta. Przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odleżyn wszystkich stopni. W skład kompletnego systemu wchodzą: pompa, materac z wymiennymi komorami, kładziony na ramę łóżka oraz półprzepuszczalny pokrowiec. Technologia zastosowana w modelu AUTODEC® umożliwiła nam stworzenie zmiennociśnieniowego materaca przeciwodleżynowego z przechyłami bocznymi w przystępnej cenie.
Materac przeciwodleżynowy AUTODEC
Materac przeciwodleżynowy AUTODEC
AUTODEC pompa

Cechy

Wiele trybów pracy

Model AUTODEC® może pracować w następujących trybach:

 • zmiennociśnieniowym
 • statycznym
 • CLP – stałego niskiego ciśnienia
 • maksymalnego wypełnienia

W trybie zmiennociśnieniowym komory materaca napełniane są powietrzem na przemian (co druga), co zapewnia uwolnienie tkanki leżącego pacjenta od ucisku i powinno poprawić ukrwienie. W trybie statycznym ciśnienie powietrza w całym materacu jest stałe, natomiast w trybie CLP – stałego niskiego ciśnienia, ciśnienie wewnątrz materaca pozostaje na stałym ustalonym poziomie obniżonym, o 50% w stosunku do ustawionego. Pompa pracuje w trybie CLP ciągle do chwili wyboru innego trybu. W trybie maksymalnego wypełnienia materac jest wypełniony powietrzem, o względnie wysokim ciśnieniu, co sprawia, że jego powierzchnia jest twarda. Ułatwia to transfer pacjenta z i na materac, przeprowadzenie czynności pielęgnacyjnych itp.

Automatyczny dobór ciśnienia
Wbudowany cyfrowy kontroler ciśnienia dobiera automatycznie ustawienia pracy materaca pozostawiając jednocześnie użytkownikowi możliwość regulacji manualnej.
Easy Turn Technology - przechyły boczne

Funkcja względnie łagodnych przechyłów bocznych oraz jedno- lub obustronnej rotacji pacjenta redukuje wysiłek potrzebny do obsługi pacjenta przy zmianie pościeli, toalecie pacjenta itp. oraz polepsza własności przeciwodleżynowe . Funkcję można włączać i wyłączać w zależności od potrzeb.

Technologia zastosowana w modelu AUTODEC® umożliwiła nam stworzenie zmiennociśnieniowego materaca przeciwodleżynowego z przechyłami bocznymi w przystępnej cenie.

Limit wagi pacjenta
Model AUTODEC® jest przeznaczony dla pacjentów, o wadze do 255kg.
Statyczna sekcja głowy
Trzy komory, stanowiące sekcje głowy, są stale wypełnione powietrzem.
Zawór reanimacyjny CPR

Zawór reanimacyjny CPR – umożliwia spuszczenie powietrza z materaca, np. w razie potrzeby resuscytacji. W kolorze czerwonym. Znajduje się z boku materaca, po stronie zagłówka i służy do szybkiego spuszczania powietrza z materaca.

iMAL – NIEZALEŻNY SYSTEM OWIEWU PACJENTA

Funkcja niezależnego owiewu pacjenta zapewniająca mikroklimat wokół jego ciała i zwiększająca komfort podczas leżenia.

Funkcja transportu

Po odłączeniu od pompy materac utrzymuje wewnątrz powietrze w czasie do 24h.

Pokrowiec

Wykonany z dzianiny krytej poliuretanem, rozciągliwej w dwóch kierunkach. Pokrowiec półprzepuszczalny, o właściwościach antybakteryjnych i antygrzybicznych. Przepuszcza parę wodną, a ciecze zatrzymuje na powierzchni. Wykonany z dzianiny krytej poliuretanem, rozciągliwej w dwóch kierunkach. Mocowany do materaca przy pomocy zamków błyskawicznych. Pokrowiec można całkowicie zdjąć np. w celu wyprania lub dezynfekcji.

Alarmy audio-wizualne
Zwracają uwagę użytkownika w przypadku wystąpienia następujących sytuacji: zbyt niskie ciśnienie w materacu, brak zasilania oraz wewnętrzna awaria pompy. Przyczyna alarmu jest przedstawiana na wyświetlaczu pompy. Funkcja wyciszenia umożliwia czasowe wyłączenie alarmu dźwiękowego.
Blokada panelu sterowania
Automatyczna blokada ustawień pompy zabezpiecza przed ich przypadkową zmianą.
Wskazania do stosowania
Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy AUTODEC® jest przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odleżyn wszystkich stopni. W przypadku pacjentów z odleżynami należy prowadzić ich obserwację oraz stosować repozycjonowanie pacjenta. Leczenie odleżyn powinno być poparte innymi działaniami towarzyszącymi (np. wspomaganie żywienia, pielęgnacja skóry itp.), których wybór należy poprzedzić kompleksową ocenią indywidualnych potrzeb pielęgnacyjnych pacjenta. Materace przeciwodleżynowe stanowią jedną z możliwych procedur leczenia odleżyn. Wszelkie aspekty opieki powinny być zawsze poddane ocenie lekarza prowadzącego. Powyższe informacje są wyłącznie wskazówkami i nie powinny zastępować oceny klinicznej. AUTODEC® jest przeznaczony dla pacjentów o masie do 255kg.
Przeciwwskazania
Materaca AUTODEC® nie należy stosować w przypadku pacjentów z niestabilnymi złamaniami kręgosłupa. W przypadku pacjentów z niestabilnymi złamaniami innego rodzaju lub znajdujących się w stanie, w wyniku którego może dojść do powikłań z powodu miękkiego lub ruchomego podłoża, przed zastosowaniem materaca AUTODEC® należy zasięgnąć porady lekarza.
Bezpieczeństwo
 • Pacjent nie powinien obsługiwać systemu.
 • Nie zezwala się na dokonywanie żadnych ingerencji i modyfikacji. Obudowa pompy może być zdejmowana wyłącznie przez autoryzowanych pracowników serwisu. Pompa nie zawiera części przeznaczonych do naprawy przez użytkownika. Nie rozbierać na części.
 • Nie dopuszczać do kontaktu pompy z cieczą i nie zanurzać urządzenia w wodzie. W przypadku zanurzenia urządzenia w wodzie nie wyjmować produktu, niezwłocznie wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania.
 • Funkcji Easy Turn Technology oraz Advanced Turn Technology (jeśli występują) należy używać wyłącznie na łóżkach wyposażonych w boczne barierki. Barierki muszą być bezwzględnie uniesione. – Komory w sekcji statycznej pod głową nie pracują naprzemiennie. Należy regularnie sprawdzać głowę pacjenta pod kątem odleżyn.
 • Funkcjonowanie systemu wymaga podłączenia materaca do pompy. Nie wyłączać pompy i nie wyjmować wtyczki z gniazda zasilania w trakcie pracy.
 • Nie umieszczać na i pod materacem koców elektrycznych.
 • Przewody powietrzne oraz przewód zasilania powinny być ułożone w nogach łóżka, aby uniknąć ryzyka uduszenia. Jeżeli na bokach materaca znajdują się klapki zabezpieczające przewody zasilania należy je stosować.
 • Należy sprawdzać czy na skutek kompresji lub przemieszczania się materaca nie powstały szczeliny, które mogłyby doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.
 • Zawór CPR, szybkiego spustu powietrza, powinien być zawsze widoczny i łatwo dostępny.
 • Pokrowiec materaca przepuszcza parę wodną, jednak nie przepuszcza powietrza, więc może stwarzać ryzyko uduszenia.
 • Pompa i materac mogą być używane razem wyłącznie w sposób wskazany w instrukcji oraz przez producenta. Jeśli pompa i materac używane są w niewłaściwej kombinacji, nie można zagwarantować prawidłowego funkcjonowania urządzenia. – Wszelkie aspekty opieki powinny być zawsze poddane ocenie lekarza prowadzącego.
 • UWAGA – Każdy poważny incydent, który zaistniał w związku z używaniem urządzenia powinien być zgłoszony producentowi oraz odpowiednim instytucjom w kraju, w którym przebywa pacjent i/lub użytkownik.

Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może być przyczyną urazów, a w skrajnych przypadkach nawet śmierci.
W celu zaznajomienia się z pełną listą ryzyk resztkowych zapoznaj się z treścią instrukcji obsługi konkretnego produktu.

PREZENTACJA 3D

Real Olsztyn

Zajmujemy się profilaktyką odleżyn od 1993 roku. Współpracujemy w Polsce z wieloma organizacjami i szpitalami.

KONTAKT Z NAMI

ul. Żołnierska 16 pok. 805
10-561 Olsztyn

Telefon: 89 533 10 13
Email: real@real.olsztyn.pl