Materac przeciwodleżynowy OPTINO

OPTINO

OPTINO to zmiennociśnieniowy materac przeciwodleżynowy przeznaczony dla pacjentów
zagrożonych odleżynami oraz z odleżynami do II stopnia włącznie. W skład kompletnego
systemu wchodzą: pompa, materac z wymiennymi komorami, kładziony na materac spodni oraz
półprzepuszczalny pokrowiec. Taki materac jest przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania
leczenia odleżyn w opiece nad pacjentem unieruchomionym.

Materac przeciwodleżynowy NEODEC
Materac przeciwodleżynowy NEODEC

Cechy

TRYB PRACY

ZMIENNOCIŚNIENIOWY –  Dwie sekcje komór powietrznych wypełniają się powietrzem na przemian i opróżniają. Ciągła praca materaca powoduje cykliczną zmianę punktów podparcia chorego, co powinno poprawić krążenie krwi dotleniającej i odżywiającej tkankę podskórną. Wspomaga profilaktykę i leczenie do drugiego stopnia odleżyn. 

LIMIT WAGI PACJENTA
Model OPTINO jest przeznaczony dla pacjentów, o wadze do 160kg.
ZAWÓR REANIMACYJNY CPR

Zawór reanimacyjny CPR – umożliwia spuszczenie powietrza z materaca, np. w razie potrzeby resuscytacji. W kolorze czerwonym. Znajduje się z boku materaca, po stronie zagłówka i służy do szybkiego spuszczania powietrza z materaca.

POKROWIEC

Pokrowiec półprzepuszczalny – przepuszcza parę wodną, a ciecze zatrzymuje na powierzchni. Może zostać zdjęty np. w celu wyprania lub dezynfekcji.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy OPTINO jest przeznaczony do profilaktyki i/lub wspomagania leczenia odleżyn do II stopnia włącznie. W przypadku pacjentów z odleżynami należy prowadzić ich obserwację oraz stosować repozycjonowanie pacjenta. Leczenie odleżyn powinno być poparte innymi działaniami towarzyszącymi (np. wspomaganie żywienia, pielęgnacja skóry itp.), których wybór należy poprzedzić kompleksową oceną indywidualnych potrzeb pielęgnacyjnych pacjenta. Materace przeciwodleżynowe stanowią jedną z możliwych procedur leczenia odleżyn. Wszelkie inne aspekty opieki powinny zostać poddane ocenie lekarza prowadzącego. Powyższe informacje są wyłącznie wskazówkami i nie powinny zastępować oceny klinicznej. OPTINO jest przeznaczony dla pacjentów o masie do 160kg.

PRZECIWWSKAZANIA

Materaca OPTINO nie należy stosować w przypadku pacjentów z niestabilnymi złamaniami kręgosłupa. W przypadku pacjentów z niestabilnymi złamaniami innego rodzaju lub znajdujących się w stanie, w wyniku którego może dojść do powikłań z powodu miękkiego lub ruchomego podłoża, przed zastosowaniem materaca OPTINO należy zasięgnąć porady lekarza.

BEZPIECZEŃSTWO
  • Pacjent nie powinien obsługiwać systemu.
  • Nie zezwala się na dokonywanie żadnych ingerencji i modyfikacji. Obudowa pompy może być zdejmowana wyłącznie przez autoryzowanych pracowników serwisu. Pompa nie zawiera części przeznaczonych do naprawy przez użytkownika. Nie rozbierać na części.
  • Nie dopuszczać do kontaktu pompy z cieczą i nie zanurzać urządzenia w wodzie. W przypadku zanurzenia urządzenia w wodzie nie wyjmować produktu, niezwłocznie wyjąć wtyczkę z gniazda zasilania.
  • Funkcjonowanie systemu wymaga podłączenia materaca do pompy. Nie wyłączać pompy i nie wyjmować wtyczki z gniazda zasilania w trakcie pracy.
  • Nie umieszczać na i pod materacem koców elektrycznych.
  • Przewody powietrzne oraz przewód zasilania powinny być ułożone w nogach łóżka, aby uniknąć ryzyka uduszenia. Jeżeli na bokach materaca znajdują się klapki zabezpieczające przewody zasilania należy je stosować.
  • Należy sprawdzać czy na skutek kompresji lub przemieszczania się materaca nie powstały szczeliny, które mogłyby doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.
  • Pokrowiec materaca przepuszcza parę wodną, jednak nie przepuszcza powietrza, więc może stwarzać ryzyko uduszenia.
  • Pompa i materac mogą być używane razem wyłącznie w sposób wskazany w instrukcji oraz przez producenta. Jeśli pompa i materac używane są w niewłaściwej kombinacji, nie można zagwarantować prawidłowego funkcjonowania urządzenia. – Wszelkie aspekty opieki powinny być zawsze poddane ocenie lekarza prowadzącego.
  • UWAGA – Każdy poważny incydent, który zaistniał w związku z używaniem urządzenia powinien być zgłoszony producentowi oraz odpowiednim instytucjom w kraju, w którym przebywa pacjent i/lub użytkownik.

 

 

Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może być przyczyną urazów, a w skrajnych przypadkach nawet śmierci.
W celu zaznajomienia się z pełną listą ryzyk resztkowych zapoznaj się z treścią instrukcji obsługi konkretnego produktu.

Real Olsztyn

Zajmujemy się profilaktyką odleżyn od 1993 roku. Współpracujemy w Polsce z wieloma organizacjami i szpitalami.

KONTAKT Z NAMI

ul. Żołnierska 16 pok. 805
10-561 Olsztyn

Telefon: 89 533 10 13
Email: real@real.olsztyn.pl